ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 

ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560


สามารถสมัครผ่าน internet ได้ที่ http://www.reg.ssru.ac.th
05. 2017