ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeSSRUssstjSSRU Academic Expo 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์รศ.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในฐานะผู้เชี่ยวชาญการจัดการขยะชุมชนในภาพรวมของประเทศไทย

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นับจาก พ.ศ. 2480  มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยและได้เปลี่ยนมา เป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา  จากนั้นในปี พ.ศ. 2538 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 15มิถุนายน 2547  ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้มีประวัติความเป็นมาในการบริหารการเรียนการสอนโดยลำดับดังนี้

อ่านต่อ

บทความ :

ข่าวโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดการขยะมูลฝอยสำหรับท้องถิ่น"

โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดการขยะมูลฝอยสำหรับท้องถิ่น"รายละเอียดโครงการ คลิ๊กแบบตอบรับ คลิ๊ก
ประกาศผู้ได้รับรางวัล!!! การประกวดLOGO

ประกาศ!!! ผู้ได้รับรางวัลการเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
05. 2016